Highlights TOP 10 Katarina Pentakill

Highlights TOP 10 Katarina Pentakill, tổng hợp 10 pha pentakill đẹp nhất của Katarina, một trong số ít những vị tướng dễ kiếm pentakill nhất...

Highlights TOP 10 Katarina Pentakill, tổng hợp 10 pha pentakill đẹp nhất của Katarina, một trong số ít những vị tướng dễ kiếm pentakill nhất liên minh huyền thoại.
Highlights TOP 10 Katarina Pentakill

Nguồn video LOL Esports

Phản ứng: 

Related

Katarina 6291414135064414417

Đăng nhận xét

emo-but-icon

item