[UPDATE Phiên bản 8.21] Bảo trì máy chủ 25/10/2018

Thông báo bảo trì máy chủ 25/10/2018 để cập nhật phiên bản 8.21 các bạn chú ý chỉ cập nhật sau thời gian bảo trì.Thời gian bảo trì: Từ 03:00 ngày 25/10/2018.

Thời gian đóng Xếp Hạng: Bắt đầu từ 01:30 ngày 25/10/2018.

Lần bảo trì này, Liên Minh Huyền Thoại sẽ cập nhật lên phiên bản mới 8.21

Để cập nhật thủ công bản 8.21, bạn có thể tải TẠI ĐÂY.

LƯU Ý:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẬP NHẬT TRƯỚC VÀ TRONG THỜI ĐIỂM BẢO TRÌ.
Bạn chỉ cài đặt sau khi kết thúc bảo trì để tránh gặp lỗi trò chơi.


Phản ứng: 

Related

Tin Game 5515642445690002501

Đăng nhận xét

emo-but-icon

item