[UPDATE Phiên bản 8.22] Bảo trì máy chủ 08/11/2018

(www.lmht.info) - Hội đồng liên minh thông báo bảo trì máy chủ 08/11/2018 để cập nhật phiên bản 8.22 các bạn chú ý chỉ cập nhật sau thời gian bảo trì.Thời gian bảo trì: Từ 04:00 ngày 08/11/2018.

Thời gian đóng Xếp Hạng: Bắt đầu từ 02:30 ngày 08/11/2018.

Lần bảo trì này, Liên Minh Huyền Thoại sẽ cập nhật lên phiên bản mới 8.22

Để cập nhật thủ công bản 8.22, bạn có thể tải TẠI ĐÂY.

LƯU Ý:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẬP NHẬT TRƯỚC VÀ TRONG THỜI ĐIỂM BẢO TRÌ. 
Bạn chỉ cài đặt sau khi kết thúc bảo trì để tránh gặp lỗi trò chơi.
Phản ứng: 

Related

Update 2836846003172838133

Đăng nhận xét

emo-but-icon

item